Help, een overspannen medewerker...

Wat goed dat je ziet dat je medewerker hulp nodig heeft. Je medewerker functioneert niet meer zoals voorheen of is uitgevallen door stressklachten. Goed dat je hulp zoekt. Dit is een eerste belangrijke stap in een voorspoedig herstel van je medewerker.

Je merkt aan je werknemer dat hij / zij zich anders gedraagt dan normaal of je medewerker zit al ziek thuis door stressklachten. Wacht niet met inschakelen van hulp, ik help je medewerker door deze moeilijke fase heen en begeleid jou als werkgever in dit proces.

Wat levert coaching op?

• Snelle start, ik heb geen wachtlijst

• Meer grip, ik hanteer vaste terugkoppelmomenten op procesniveau waardoor jij als werkgever sneller en beter weet waar je aan toe bent

• Samenwerking, ik breng expertise in over stress- en burn-out en kijk met deze bril naar de werkplek van jouw werknemer. Werknemers zijn bij terugkeer bang om tegen dezelfde dingen aan te lopen. Door hierin samen op te trekken kunnen we kijken naar een duurzame en vitale werkplek om herhaling op burn-out te voorkomen

• Bespreekbaar maken van stressklachten, door met z’n drieen om de tafel te zitten (werkgever, werknemer en ik als coach).

• Begeleiding tijdens de re-integratie, je medewerker komt dan weer in aanraking met zijn/haar stressbronnen. Tijdens deze fase help ik je werknemer om het geleerde tijdens de coaching in de dagelijkse praktijk toe te passen.

• Terugvalpreventieplan, samen met je werknemer maak ik een terugvalpreventieplan waarin wordt gewerkt aan het voorkomen van terugval.

Janske-DaysinJunefotografie-084

Mijn medewerker heeft stressklachten of een burn out

Je medewerker heeft zelf aan de bel getrokken of jij maakt je zorgen over je medewerker. Het is goed om de stresssignalen te signaleren bij je werknemer. Je herkent overmatige stress aan:

  • Veel kortdurend verzuim
  • Vermindering van prestaties, chaotische werkwijze of juist doorschieten in overmatige structuur
  • Gedragsverandering
  • Onverschillige of cynische houding naar het werk
  • Fysieke klachten
  • Psychische klachten
  • Verlies van zelfvertrouwen

Iedereen heeft weleens een of meerdere symptomen, dat hoeft geen probleem te zijn. Het is vooral belangrijk om te letten op veranderingen.

Wat kun je zelf al doen?

Het herkennen van stresssignalen is een eerste stap. Veel kortdurend verzuim, fysieke en psychische klachten en verandering van gedrag zijn belangrijke signalen dat je medewerker in de gevarenzone zit. De volgende stap is het gesprek met de medewerker aangaan. Wat kun je doen om stressklachten bespreekbaar te maken?

  • Vraag wat de medewerker nodig heeft in plaats van zijn/haar probleem te willen oplossen. Laat hem/haar zelf over oplossingen nadenken. Kom daarop terug en probeer erin te faciliteren. Bijvoorbeeld met afspraken over werktijden en aangepaste taken. Een zorgzame houding doet al veel goed.

 

  • Het onderwerp structureel op de agenda zetten. Laat medewerkers bij de weekstart of in je 1-op-1 gesprekken niet alleen vertellen waar ze mee bezig zijn, maar ook hoe energiek ze zich voelen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: je medewerkers worden zich meer bewust van hoe het met ze gaat je krijgt zelf ook meer informatie.

Duur coachingstraject

Coachen is heel persoonlijk, in het vrijblijvende kennismakingsgesprek wil ik kennismaken met jou en de organisatie. Daarnaast heb ik ook een vrijblijvend kennismakingsgesprek met je werknemer. Ik werk met een systematisch stappenplan die ik op maat maak naar behoefte en vragen. Om een indicatie van de duur van het coachingstraject te geven, wil ik eerst kennismaken. Zo kan ik een plan op maat maken.

Om je een beeld te geven waaraan je kan denken, gemiddeld duurt een coachingstraject tussen de 8 en 12 gesprekken.